Projekt: Vseživljenjsko varovanje narave (VVN)

Partnerji projekta

Ljudska univerza Škofja Loka, Drevesnica Zakotnik, Turistično društvo Žirovski Vrh, Mizarstvo Simon Drlink

Trajanje  projekta 1. 2. 2021 – 31. 12. 2022

Sofinanciranje iz sredstev CLLD:  77.496,19

Cilji projekta

Na območju Loškega pogorja ljudem približati pomen vseživljenjskega varovanja narave. Vključevanje in ozaveščanje prebivalcev Loškega pogorja bomo dosegli z izobraževanji (delavnice reuporabe materialov, izobraževanja o pomembnosti ohranjanja avtohtonih drevesnih vrst, zasaditev avtohtonih sadnih drevesnih vrst in medovitih rastlin, izdelava hotelov za žuželke,…), s tem pa spodbudili ljudi k ohranjanju narave. Obnovili bomo nosilne objekte na Poti skozi Zalo, in jim dodali novo vsebino, ki opozarja na ohranjanje narave in biotske raznovrstnosti.

Povzetek

Zavedanje lastnega vpliva na okolje je dandanes med ljudmi vedno več. Ljudje se zavedajo negativnih posledic onesnaževanja, zmanjka pa jim pobude k akciji. Vedo, da je potrebno nekaj narediti za bolj čisto okolje, ne vedo pa, da že s tem, ko posadimo drevo, kupimo lokalno hrano ali pa ponovno uporabimo neki izdelek, doprinesemo k bolj čistemu okolju. Vsak posameznik je pomemben in le z malimi koraki nam bo uspelo ohraniti Loško pogorje za prihodnje generacije. Vseživljenjska izobraževalna dejavnost je osnova za uspešno ter učinkovito ohranjanje naravnih virov in varovanja okolja. Je bistvenega pomena za spreminjanje miselnosti ter spodbujanje ljudi k življenjskemu slogu, ki bo ohranjal naravo zeleno. Prebivalce občin Škofja Loka, Gorenja vas-Poljane, Žiri in Železniki bomo z ozaveščanjem ter konkretnimi akcijami spodbudili k njihovemu doprinosu pri ohranjanju narave.

Aktualne aktivnosti (delavnice): Prijava 

Faza 1 (1. 2. 2021 – 30. 1. 2022):

  • Informiranje in obveščanje (letaki, radijski oglasi, lokalni časopisi, spletna in FB stran, mailingi),

  • nakup opreme, zagotovitev sadik in materiala ter priprava za uporabo (za potrebe izvedbe delavnic na različnih lokacijah),

  • obnova nosilcev in animacijskih tabel na Poti skozi Zalo,

  • izobraževanja in delavnice ponovne uporabe (reuporabe) materialov, o sadjarstvu, medonosnih rastlinah in hotelih za žuželke.

Faza 2 (1. 12. 2021 – 31. 12. 2022):

  • informiranje in obveščanje (letaki, radijski oglasi, lokalni časopisi, spletna in FB stran, mailingi),

  • zagotovitev sadik in materiala ter priprava za uporabo (za potrebe izvedbe delavnic na različnih lokacijah),

  • izobraževanja in delavnice ponovne uporabe (reuporabe) materialov, o sadjarstvu, medonosnih rastlinah in hotelih za žuželke,

  • evalvacija operacije.

Rezultati

– Ozaveščenost prebivalcev vseh 4 občin, kar je osnova za učinkovito in odgovorno vseživljenjsko varovanje narave. Ocenjujemo, da se bo izobraževanj skupno udeležilo cca 480 ljudi.

– Izvedene delavnice ponovne uporabe materialov. Opozarjanje na pomen vseživljenjskega varovanja narave, vzpodbuda ljudi k ukrepanju, uporabi naravnih materialov in ponovni uporabi materialov, kar posledično vpliva na zmanjševanje odpadkov.

– Razdeljenih 150 avtohtonih sadnih drevesnih vrst ter 100 vrečk s semeni medovitih rastlin, katere bodo udeleženci zasadili na domače vrtove.

– Izdelanih vsaj 60 hotelov za žuželke iz odpadnega lesa.

– Obnovljenih 6 nosilnih objektov in tabel z novo vsebino na Poti skozi Zalo.

Kontakti: Ljudska univerza Škofja Loka, Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled., 04/506 13 20

 Projekt sofinancirata Evropska unija iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Republika Slovenija v okviru Programa razvoja podeželja 2014-2020. Organ upravljanja, določen za izvajanje Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014-2020, je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Za vsebino je odgovorna Ljudska univerza Škofja Loka.

Slika1logoti.jpg