Domnevne domačije v Zali

Pokojna Cukrova Franca Eržen, rojena 1914. leta, je pripovedovala o tem, da je kot mlada živela pri Soku. Spomni se Mrakovega hlapca, ki je vedel povedati, da so v Zali, obsežnemu gozdu na Žirovskem Vrhu, obstajale štiri domačije. Čeprav je bilo že takrat vse zaraščeno z drevjem, je bilo na določenih območjih videti veliko sivke, puste ostre trave. Zemlja na teh območjih je bolj rodovitna in brez posebnega kamenja, zato so si razlagali, da so tu nekoč stale domačije. Na območju, ki je še sedaj imenovano Smolna dolina, naj bi se pri domnevni hiši reklo pri Smoletu. Druga domačija naj bi bila pri Košpetu, ker se sedaj ta predel gozda imenuje na Kopšetovem. Tretja naj bi bila pri Debencu, ker se tisto posestvo imenuje Debenševše. Četrta pa pri Kumru ali Kumrovcu, ker se tam sedaj še vedno reče na Kumrovš. Hlapec je vedel, da so kmetije propadle zaradi slabih gospodarjev, ki so se družili z zlikavci. Ko je Avstro-ogrska oblast to izvedela, jim je požgala bajte.