Ohranjanje kulturne dediščine

Člani društva vse več truda namenjamo k ohranjanju starih običajev, del, pripovedi. To dokazujejo tudi avtorji knjig, doma iz Žirovskega Vrha, ki so želeli s svojim delom preprečiti, da bi zgodbe iz preteklosti šle v pozabo.
  • Cilka Štucin je pisala o svojem življenju v povezavi z Rudnikom Žirovski Vrh. Zgodba kmetice iz Žirovskega Vrha je zanimiva predvsem iz vidika spoznavanja utripa takratnega časa. 
  • Lucija Kavčič se je lotila zbiranja povedk in drugih pripovedi iz področja svojega kraja razvrščene po prazničnem letu in življenjskem ciklu. Knjigo z naslovom Folklorne pripovedi Žirovskega Vrha najdete tudi v knjižnicah ali pa pri njej doma. V sklopu projekta Bogastvo babičine skrinje je skupaj s Katarino Sekirnik pripravila še knjigo BOGASTVO BABIČINE SKRINJE, ki je dostopna tudi v spletni različici.

bogastvo babicine skrinje

  • Milan Vodnik je že leta in leta zbiral zgodovino posameznih domačij Žirovskega Vrha Sv. Urbana in Žirovskega Vrha Sv. Antona. Uspelo mu je zbrati veliko število podatkov, ki so na račun njegovega truda in časa, sedaj ohranjeni.
Zagotovo najbolj zaslužna pri ohranitvi in prikazih starih del pa ostajata Olga in Janez Šubic, ki s svojo preprostostjo vsakogar navdušita.
Veliko truda je namenjenega ohranitvi oz. izdelavi kostumov za različne prikaze, dramske igre, folklorne skupine, kamor pa ogromno truda vlaga ustvarjalka različnih kostumov, Andreja Stržinar. Svoje znanje rada deli in pripravlja različna predavanja na temo oblačilne dediščine. 
 
Vsi skupaj sodelujejo na različnih prireditvah in tako širijo zavedanje o pomembnosti ohranjanja kulturne dediščine.